1. ආයුබෝවන් පයිතන්

ඉංජිනේරුවන් සහ වෛද්‍යවරයන් වීමට සිහින දකින පාසල් දරුවන් අතර පරිගණක විද්‍යාඥයන් වීමට සිතන දරුවන් දුලබය. පරිගණක ක්‍රීඩා කරමින් අන්තර් ජාලයේ රස්තියාදු ගසන අපේ දරුවෝ පරිගණක විද්‍යාඥයන් වීමට නොසිතති. ඉංජිනේරුවන් සහ වෛද්‍යවරයන් වීමට සිතති. පරිගණක ක්‍රීඩකයින් සහ අන්තර් ජාල රස්තියාදු කරැවන් වෙනුවට,  පරිගණක ක්‍රීඩා සහ අනෙකුත් පරිගණක මෘදුකාංග නිපදවන, පරිගණක විද්‍යාඥයන් අපි බිහි කළ යුතු වෙමු. මෙය ඒ සදහා දරණ උත්සාහයකි.

පරිගණක විද්‍යාඥයන් ලෙස සිතීමට දරුවන් හුරු කීරීම තරමක් අසීරු වේ. එම අසීරු කර්ථව්‍යය පයිතන් මඟින් ඉටු කර ගැන්මට මම බලාපොරොත්තු වෙමි. සැබෑ ලොවෙහි දී දරුණු සර්පයකු වන පයිතන්, පරිගණක ලොවෙහි දී ඉතා සරළ සවිමත් පරිගණක භාෂාවකි. 

රෑප සටහන 1.1:පයිතන් වෙබ් අඩවිය
පරිගණක ලොවෙහි ඇති ජාවා වැනි පරිගණක භාෂාවක් සමඟ සැසදී මේ දී, පයිතන් සැබෑ සමතෙකි. පේලි දහයක ජාවා පරිගණක ක්‍රමලේඛකයක කර්ථව්‍යය, පේලි තුනක පයිනන් ක්‍රමලේඛකයකට කළ හැකිය.

1991 වසරේ දී, නෙදර්ලන්ත ජාතිකයකු වූ Guido van Rossum, පයිතන් පරිගණක භාෂාව ලොවට හදුන්වා දුන්නේය. ඔහු 1960 දශකයේ විකාශනය වූ Monty Python යන විකට ප්‍රසාංගයේ රසිකයකු වු බැවින්, තම පරිගණක භාෂාව පයිතන් ලෙස හැදිවීය. 

www.python.org වේබ් අඩවිය මඟින් ඔබේ පරිගණකයට මෙම භාෂාව බාගත (download) හැකිය. බොහෝ Linux පරිගණක පද්ධති තුල පයිතන් පරිගණක භාෂාව පිහිටුවා තිබේ. Windows පරිගණක භාවිතා කරන්නන් www.python.org වේබ් අඩවිය මඟින් පයිතන් දෙවන සංස්කරණය ලබා ගන්න (රෑප සටහන 1.1). පයිතන් තුන්වන සංස්කරණය නිකුත් වී තිබුනද බොහෝ පරිගණක පද්ධති තවමත් පයිතන් දෙවන සංස්කරණය භාවිතා කරණ බැවින්, අපි ද එය භාවිතා කරමු.

රෑප සටහන 1.2:පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය  
පයිතන් ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කීරීමට, ඔබගේ පරිගණක මෙහෙයවුම් පද්ධතියේ මෙහෙයවුම් පැනලය (terminal) ලබා ගන්න. බොහෝ Linux පරිගණක වල Ctrl + Alt + T  යතුරු එකවර භාවිතා කිරීමෙන් මෙහෙයවුම් පැනලය ලබාගත හැකිය.

එය තුලට python විධානය ලබා දීමේන් පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය (python terminal) ලබා ගත හැක. >>> ලෙස පෙන්වුම් කරණුයේ පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලයයි. මෙම පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය තුලට ඔබට අවශ්‍ය පයිතන් විධානයන් එකින් එක ලබා දිය හැකිය.

ප්‍රථමයෙන් print "Ayubowan" යන විධානය පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය තුලට අපි ලබා දෙමු. රෑප සටහන 1.3 දැක්වෙන පරිදි, පයිතන් ඔබට ආයුබෝවන් කියනු ඇත. print විධානය උද්දෘථ පාඨ ඇතුලත ඇති වැකිය පරිගණක තිරයේ නැවත සටහන් කරයි. එනම් print "Ayubowan Python" විධානය, ආයුබෝවන් පයිතන් යන වැකිය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරනු ඇත.  මෙලෙස පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය තුල ඔබ කැමති විවිධ වැකි සටහන් කරන්න.

රෑප සටහන 1.3 - ආයුබෝවන්

දැන් පයිතන් ඔබගේ නම දැන ගැනීමට කැමතිය. name=raw_input("Enter your name: ") යන විධානය මගින් පයිතන් ඔබගේ නම විමසයී. raw_input යනු දත්ත ලබා ගැනීම සදහා භාවිතා වන විධානයයි. එම විධානයේ දීමේදී වරහන් තුල සදහන් වන වැකිය මෙහෙයවුම් පැනලයේ එලෙසම සටහන් වේ. ඔබේ නම ඇතුලත් කළ විට, පයිතන් එය පරිගණක මතකය තුල තබාගනී. ඔබගේ නම තබා ගනු ලබන ස්ථානය name ලෙස නම් කර තිබේ. පරිගණක ක්‍රමලේඛනයේ දී, name යන්න විචල්‍යයක් (variable) ලෙස හැදින්වේ.  පරිගණක මතකය තුල විවිධ අගයන් රදවා ගැනීමට විචල්‍යය භාවිතා කරයි. 

පරිගණක ක්‍රමලේඛනයේ දී, =” යන ලකුණ  පැවරුම් ලකුණ (assignment mark) ලෙස හැදින්වේ. එම ලකුණ මඟින් දකුණු පස ඇති ප්‍රකාශනයේ (expression) අගය වම් පස ඇති විචල්‍යයට (variable) ආදේෂ කරයි. මෙහිදී යතුරැ පුවරැව මඟින් ලබා දෙන ඔබගේ නම  name යන්න විචල්‍යයයට ආදේශ වේ. එනම් ඔබ දෙන ලද නම පරිගණක මතකයේ name ලෙස නම් කර තිබෙන ස්ථානයක තබා ගනී.
රෑප සටහන 1.4 - ආයුබෝවන් ඔබට


ඔබේ නම name විචල්‍යයේ තිබේ දැයි බැලීමට print විධානය යොදා ගත හැක. print විධානය සමග විචල්‍යයක නම ලබා දුන් විට, දෙන ලද විචල්‍යයේ අගය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි. එබැවින් print name විධානය මගින්, ඔබ දෙන ලද නම නැවත පරිගණක තිරයේ ලියවේ. 

එසේ නම් print "Ayubowan "+name යන පයිතන් විධානය පරිගණක තිරයේ කුමක් සටහන් කරනු ඇතිද?

එම විධානය ලබා දුන් පසු, රෑප සටහන 1.4 හී දැකිවෙන පරිදී පයිතන් ඔබට අයුබෝවන් කියනු ඇත. + යන ලකුණ වැකි දෙකක් එකතු කීරීමට භාවිතා කරයී. පරිගණක ක්‍රමලේකණයේ දී එය මෙහෙයවුම් ලකූණක් ලෙස හැදින් වේ.

රෑප සටහන 1.5- ආයුබෝවන් ආයුබෝවන්

මෙහෙයවුම් ලකූණු පැහැදිලි කර ගැනීම සදහා print "Ayubowan "*2 යන විධානය ද දී බලන්න. * යන මෙහෙයවුම් ලකුණ ඉදිරියෙන් ඇති වැකිය පරිගණක තිරයේ නැවත නැවත සටහන් කරයි.  පරිගණක තිරයේ Ayubowan යන වැකිය දෙවරක් සටහන් කිරීමට "Ayubowan "*2 ලෙසද, තුන්වරක් සටහන් කිරීම සදහා "Ayubowan "*3 ලෙස ද විධාන ලබාදිය හැකිය. 

පරිගණකයට ලබා දුන් ඔබේ නම පස්වරක් සටහන් කීරීම සදහා, දිය යුතු විධානය කුමක් ද? 
උත්තරය print name*5 බව ඔබට වැටහෙනු ඇත.

පරිගණක තිරයේ දෙවරක් ආයුබෝවන් කියා, පසුව ඔබේ නම සටහන් කළ යුතු නම්, කුමන විධානය දිය යුතු ද?උත්තරය print "Ayubowan "*2+name විය යුතුය. මෙලෙස විවිධ වැකි raw_input විධානය මඟින් ලබා ගනිමින්, ඒවා + සහ * මෙහෙයවුම් ලකුණු භාවිතා කර විවිධාකාරයට පරිගණක තිරය මත සටහන් කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස ඔබගේ මිතුරා ගේ නම පයිතන් වෙත හදුන්වා දී, ඔබ දෙදෙනා මිතුරන් බව ලොවට කියන්නේ කෙසේ දැයි සිතා බලන්න.
Copyright © Kasun De Zoysa 2015

2. සරල ගණිත ගැටලු

පයිතන් ගණිත ගැටලු විසදීමට සමතෙකි. අපි සඛ්‍යා දෙකක එකතුව පයිතන් මඟින් ලබා ගනිමු.  ඒ සදහා ප්‍රථමයෙන් එකතු කල යුතු සඛ්‍යා දෙක පයිතන් දැන සිටිය යුතුය. සංඛ්‍යවක් ලබා ගැනීම සදහා, පයිතන් input විධානය භාවිතා කරයි.

එනම් number1=input("Enter your first number? ") විධානය මඟින් ප්‍රථම සංඛ්‍යාව පයිතන් ලබා ගනී. දෙවන සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට number2=input("Enter your second number? ") විධානය පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය තුලට ලබා දෙන්න. ඔබ ලබා දුන් ප්‍රථම සංඛ්‍යාව number1 විචල්‍යයේ ද, දෙවන සංඛ්‍යාව number2 විචල්‍යයේ ද ගබඩා වනු ඇත. රෑප සටහන 2.1 දැක්වෙන පරිදි එම සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතූව number1+number2 යන විධානය මඟින් ඔබට ලබා ගත හැකිය.
රෑප සටහන 2.1 - සංඛ්‍ය දෙකක මත ගණිත කර්ම

සංඛ්‍යා දෙක ගුන කිරීම සදහා දිය යුතු විධානය කුමක් ද? උත්තරය number1*number2 වේ. සංඛ්‍යා දෙකෙහි අන්තරය number1-number2 විධානය මඟින් ලබා ගත හැකි වග ඔබට වැටහෙනු ඇත. මේ අනුව පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය සරල ගණක යන්ත්‍රයක් ලෙස ක්‍රියා කරණ වග ඔබට පෙනේ.
රෑප සටහන 2.2 - විචල්‍ය භාවිතය

number1+number2 විධානය දී ඇති සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතුව පරිගණකක තිරයේ සටහන් කරතත්, එම අගය පරිගණක මතකයේ රදවා නොගනී.  සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතුව පරිගණකක මතකයෙහි රදවා ගතයුතු නම්, එම අගය විචල්‍යයකට ආදේශ කල යුතු වේ.  දී ඇති සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතුව number3 යන විචල්‍යයට ආදේශ කල යුතු නම් number3=number1+number2 යන විධානය ලබා දිය යුතුය. මෙවැනි විධානයකට පයිතන් ප්‍රකාශනයක් යැයි කියනු ලැබේ. එනම් number1+number2 යන ප්‍රකාශයේ අගය number3 යන විචල්‍යයේ ගබඩා වේ.  පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය මත විචල්‍යයක නම ඇතුලත් කිරීමෙන්, එහි ගබඩා වී ඇති අගය ලබා ගත හැකිය. රෑප සටහන 2.2 number3 විචල්‍යයේ අගය ලබා ගන්නා අයුරු පැහැදිලි කර දේ.

දැන් පයිතන් ඔබගේ උස අගල් වලින් දැන ගැනීමට කැමතිය.  height=input("Enter your height in inches? ") විධානය මඟින් පයිතන් ඔබගේ උස අගල් වලින් විමසයි. ඔබගේ උස අගල් වලින් දැන ගත් පසු, එය මිටර වලට පරිවර්ථනය කිරීම සදහා කුමන විධානය  ලබා දිය යුතු ද? අඟල් එකක් යනු මිටර 0.0254 කි.  height*.0254 ප්‍රකාශනය ඔබගේ උස මීටර වලින් පවසනු ඇත.

උස දැන ගත් පයිතන් ඔබගේ බර කිලෝග්‍රැම් වලින් දැන ගැනීමට කැමතිය. weight=input("Enter your weight in kg? ") විධානය මඟින් පයිතන් ඔබගේ බර කිලෝග්‍රැම් වලින් විමසයි. ඔබගේ බර කිලෝග්‍රැම් වලින් දුන් පසු, එය රාත්තල් වලට පරිවර්ථනය කිරීම සදහා කුමන විධානය  ලබා දිය යුතු ද? කිලෝග්‍රැම් 1 යනු රාත්තල් 2.2 කී. weight*2.2 ප්‍රකාශනය ඔබගේ බර රාත්තල් වලට පරිවර්ථනය කරනු ඇත.

පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ දී, ** යන මෙහෙයුම් ලකුණ  දෙන ලද සංඛ්‍යව එම සංඛ්‍යවෙන්ම කීවරක් ගුන කල යුතු දැයි පවසයි. විචල්‍යයේ අගය x නම් x හී 5 බලය හෙවත් x*x*x*x*x හි අගය x**5 මඟින් ලබා ගත හැක.  

සමචතුරශ්‍රයක පැත්ක දිග ලබා දී, එහි වර්ගඵලය ගණනය කීරීමට දිය යුතු පයිතන් විධානයන් මොනවා ද? length=input("Enter length of the square?) විධානය මඟින් සමචතුරශ්‍රයෙහි දිග පයිතන් ලබා ගනී. ඉන් පසු length**2 ප්‍රකාශනය මඟින් වරිගඵලය ලබා ගත හැකිය.

ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (Body Mass Index - BMI) යනු ඔබ තරබාරු පුද්ගලයකු දැයි දැන ගත හැකි මිනුමකි. ඔබගේ බර කිලෝග්‍රැම් (kg) වලින් ද, උස මීටර (m) වලින් දී ඇති විට, ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) = බර/(උස*උස) වේ. ඔබගේ BMI අගය ලබා ගැනීමට කුමන පයිතන් විධාන දිය යුතු ද?  

රෑප සටහන 2.3 - BMI අගය ගණනය කිරීම
මේවන විට, ඔබගේ උස height යන විචල්‍යයේ ද, බර weight යන විචල්‍යයේ ද රදවා තිබේ. උස අඟල් වලින් ලබා ගෙන ඇති අතර, බර ලබා ගෙන ඇත්තේ කිලොග්‍රැම් වලිනි. BMI  අගය ගණනය කිරීම සදහා ඔබගේ උස මීටර වලින් ලබා ගත යුතු වේ. අඟල් වලින් දී ඇති ඔබගේ උස, මීටර වලින් ලබා ගන්නා අයුරු අපි දනිමු. මෙයට පෙර එම අගය ගණනය කර පරිගණක තිරයේ සටහන් කලද, එම අගය විචල්‍යයක රදවා නොගත්තෙමු. bmi අගය ලබා ගැනීම සදහා, ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ උස මීටර වලින් ගණනය කර, height_in_m යන විචල්‍යයේ ගබඩා කරමු. ඒ සදහා, height_in_m=height*.0254 යන ප්‍රකාශනය ලබා දිය යුතුය.

පසුව BMI අගය bmi=weight/height_in_m**2 යන ප්‍රකාශනය මඟින් ගණනය කල හැක. ඔබ ගණනය කර ගත් BMI අගය, bmi විචල්‍යය තුල ගබඩා වි තිබේ. එම අගය print bmi විධානය මඟින් පරිගණක තිරයේ සටහන් කර ගත හැක. print bmi විධානය වෙනුවට, පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය තුල bmi ලෙස විචල්‍යයේ නම ඇතුලත් කිරීම මඟින් ද, එහි අගය ලබා ගත හැකිය.

පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ දී, % යන මෙහෙයුම් ලකුණ, සංඛ්‍යවක් තවත් සංඛ්‍යවකින් බෙදූ පසු ඉතිරි වන අගය ලබා දේ. එබැවින් % යන ලකූණ, මාපාංක මෙහෙයවුම් ලකුණ ලෙස හැදින් වේ. පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලයට 7%4 ලබා දුන් පසු, උත්තරය ලෙස 3 ද, 10%6 ලබා දුන් පසු උත්තරය ලෙස 4 ද ලැබෙනු ඇත.
රෑප සටහන 2.4 - පාසල් නිවාසය තීරණය කිරීම

පාසල් මලල ක්‍රීඩා උලෙල සදහා ඔබ අයත් නිවාසය තීරණය කල අයුරු ඔබට මතකද? ඔබ අයත් නිවාසය, පාසලට ඇතුලත් කිරීමේ අංකය මත තීරණය වේ. පාසලට ඇතුලත් කිරීමේ අංකය හතරෙන් බෙදූ පසු, එකක් ඉතිරි වේ නම් ඔබ තිස්ස නිවසට ද, දෙකක් ඉතිරි වේ නම් ඔබ විජය නිවසට ද, තුනක් ඉතිරි වේ නම් ඔබ ගැමුණු නිවසට ද, කිසිවක් ඉතිරි නොවේ නම් ඔබ පැරකුම් නිවසට ද අයත් යැයි සිතමු. ඔබගේ පාසලට ඇතුලත් කිරීමේ අංකය ලබා ගෙන, ඔබ අයත් නිවාසය සොයා දීමට කූමන පයිතන් විධාන, පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලයට ලබා දිය යුතු ද? 

registration_number=input("Enter your registration number? ") විධානය මඟින් ඔබගේ ඇතුලත් වීමේ අංකය පයිතන් ලබා ගනී. එම අංකය හතරෙන් බෙදූ පසු ඉතිරි වන අගය registration_number%4 ප්‍රකාශනය මඟින් ලබා ගෙත, ඔබ අයත් නිවාසය තීරණය කල හැකිය. රෑප සටහන 2.4 දැක්වෙන පරිදි, ඔබේ ඇතුලත් වීමේ අංකය 15768 නම් ඔබ අයත් වනුයේ පැරකුම් නිවසටය. මෙලෙස ඔබට ඔබේ මිතුරන් අයත් නිවාසයද සොයා දිය හැකිය.

මෙලෙස පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය, ගණිත ගැටලු සරලව විසදිමට  භාවිතා කල හැක. ඔබගේ වෙනත් සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු ද, පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය මඟින් සරලව විසදා ගැනීමට උත්සාහ ගන්න.Copyright © Kasun De Zoysa 2015

3. පයිතන් ක්‍රමලේඛනය

මේ දක්වා පයිතන් විධාන, පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය වෙත, වෙන වෙනම අපි ඇතුලත් කලෙමු. එම විධාන වෙනත් දිනයක නැවත භාවිතා කල යුතු නම්, නැවතත් ඒවා එකින් එක පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය වෙත ලබා දිය යුතු වේ. පරිගණක ක්‍රමලේඛනයේ දී දෙනු ලබන විධාන, පසුව භාවිතා කිරීම සදහා ගබඩා කර තැබිය හැකිය. මේ සදහා ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ විධාන ඕනැම ලිපි සකසනයක් හාවිතයෙන් යතුරුලියනය කර ගත යුතු වේ. එලෙස යතුරුලියනය කරණ ලද විධාන ගොනුව පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් ලෙස හැදින්වේ. අපි දැන් පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් සාදමු.

රෑපසටහන 3.1- නාමාවලියක් හෙවත් යොමයවක් සෑදීම

හැකි සෑම විටම ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමලේඛය වෙනමම නාමාවලියක් හෙවත් යොමුවක් (directory) තුල ගබඩා කල යුතුය. ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ පරිගණකයේ පයිතන් ක්‍රමලේඛ ගබඩා කර ගැනීම සදහා වෙනමම යොමුවක් සදා ගන්න. ඒ සදහා මුලින්ම පරිගණක මෙහෙයවුම් පැනලය ලබා ගනිමු. එය තුලට cd විධානය ලබා දීමෙන් ඔබට අයත් මූලික යොමුච තුලට පිවිසිය හැක. ඔබ සිටිනා යොමුවේ නම pwd විධානය මඟින් දැන ගත හැකිය. ඔබ සදා ගන්නා යොමුවේ නම programs නම්, මෙහෙයවුම් පැනලය තුලට mkdir program විධානය ලබා දෙන්න. එම විධානය ඔබ සිටිනා යොමුව තුල, programs ලෙස නව යොමුවක් සාදයි. ඉන් පසුව cd programs විධානය දී මෙන්, මෙහෙයවුම් පැනලය අදාල යොමුව තුලට යොමු කරගන්න. රෑප සටහන 3.1 මෙම ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කර දේ.
රෑපසටහන 3.2 - idle යන මුදෘකාංගය

පයිතන් ක්‍රමලේඛ යතුරුලියනය කර පහසුවෙන් ක්‍රියාත්කම කරවීම සදහා, පයිතන් සමග idle යන මුදෘකාංගය ඔබේ පරිගණකය තුල තිබේ. එය ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සදහා, මෙහෙයවුම් පැනලය තුලට idle යන විධානය ලබා දෙන්න. රෑප සටහන 3.2 දැක්වෙන පරිදි idle මුදෘකාංගය ක්‍රියාත්මක වී, පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය ලැබෙනු ඇත. සුපුරුදු පරිදි ඔබට අවශ්‍ය විධාන එකින් එක මෙම මෙහෙයවුම් පැනලය තුලට ද ලබා දිය හැකිය.

දැන් අපි විධාන එකින් එක ලබා දෙනවා වෙනුවට, විධාන සියල්ල පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් ලෙස එක් ගොනුවක් තුල ගබඩා කර එකවර ක්‍රියාත්මක කරමු. ඒ සදහා idle මුදෘකාංගයේ, පයිතන් විධාන යතුරුලියනය කරන පැනලය ලබා ගත යුතුය. idle මුදෘකාංගයේ File->New File මෙනුව වෙත ගමන් කිරීමෙන් එය සිදුකර ගත හැකිය. රෑපසටහන 3.3 දැක්වෙන පරිදි විවෘත වූ නව පැනලය තුල,  ඔබගේ පයිතන් විධාන සටහන් කරන්න.
රෑපසටහන 3.3-නව පැනලය

අපි ප්‍රථමයෙන් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (Body Mass Index) ලබා ගැනීම සදහා පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් ලියමු. මෙම පරිගණක ක්‍රමලේඛයේ ආදාන දත්ත (input data) වනුයේ ඔබගේ උස සහ බරය. එහි ප්‍රතිදාන දත්තය (output data) වනුනේ BMI අගයයි. අපි ආදාන දත්ත පරිගණක යතුරු පුවරුව මඟින් කියවාගෙන ප්‍රතිදාන දත්තය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරමු.

පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය තුල මෙම ක්‍රියාවලියට අදාල විධාන මෙයට පෙර අපි භාවිතා කලෙමු. එම විධාන රෑප සටහන 3.4 දැක්වෙන පරිදි නව පැනලය තුල එකින් එක සටහන් කරමු. මෙම විධාන ගොනුවට, අපි පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් යැයි කියමු.
රෑපසටහන 3.4-පරිගණක ක්‍රමලේඛය ගබඩා කිරීම

දැන් මෙම පයිතන් පරිගණක ක්‍රමලේඛය ඔබගේ පරිගණකයේ ගබඩා කරමු. ඒ සදහා idle මුදෘකාංගයේ File->Save මෙනුව වෙත යන්න. මෙහි දී මෙම ක්‍රමලේඛයට ඔබ කැමති නමක් ලබා දිය හැකිය. සැම විටම පරිගණක ක්‍රමලේඛයේ කාර්යයට ගැලපෙන නමක් භාවිතා කිරීම සුදුසුය. පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ගබඩා කිරීමේ දී, ගොනුවේ වර්ගය (extension)  ලෙස .py භාවිතා කරන්න. එබැවින් රෑපසටහන 3.4 දැක්වෙන පරිදි මෙම පයිතන් පරිගණක ක්‍රමලේඛය අපි bmi.py ලෙස නම් කරමු. හැකි සෑම විටම ඔබගේ පරිගණක ක්‍රමලේඛය වෙනමම නාමාවලියක් හෙවත් යොමුවක් (directory) තුල ගබඩා කල යුතුය. මෙම පරිගණක ක්‍රමලේඛය ගබඩා කල යුතු යොමුව ලෙස ඔබ සෑදූ programs යොමුව තෝරාගන්න.

දැන් අපි මෙම ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කරමු. ඒ සදහා idle මුදෘකාංගයේ Run->Run Module මෙනුව වෙත යන්න. ඔබගේ පයිතන් ක්‍රමලේඛය පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය තුල ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. සුපුරැදු පරිදි ඔබගේ උස අඟල් වලින් ද, බර කිලෝග්‍රැම් වලින් ද, ලබා දුන් විට, රෑපසටහන 3.5 දැක්වෙන පරිදි අදාල BMI අගය පරිගණක තිරයේ සටහන් වනු ඇත.
රෑපසටහන 3.5- bmi.py පයිතන් ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීම

වෙනත් දිනක දී නැවත වරක් මෙම ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කල යුතු නම්, idle මුදෘකාංගයේ File->Open මෙනුව වෙත ගොස්, programs යොමුව තෝරා, එය තුල ඇති bmi.py ක්‍රමලේඛය විවෘත කරන්න. එම ක්‍රමලේඛය විවෘත වූ පසු, Run-> Run Module මෙනුව වෙත ගොස් එය නැවත ක්‍රියාත්මක කල හැකිය. මෙම පයිතන් ක්‍රමලේඛය නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කරමින්, ඔබ සහ ඔබේ මිතුරන් තරබාරු දැයි සොයන්න. BMI අගය 30 ට වැඩි පුද්ගලයින් තරබාරු අය වේ.

දැන් පයතන් ක්‍රමලේඛය ඔබ තරබාරු විටදී You are fat යන්න තිරයේ සටහන් කිරීමට කැමතිය. එ සදහා අපි පාලන ප්‍රකාශ (Conditional Statements) භාවිතා කරමු. if යනු බොහෝ පරිගණග භාෂා වල ඇති සරලම පාලන ප්‍රකාශයයි. if සමඟ තාර්කික ප්‍රකාශයක් (condition) භාවිතා වේ. තාර්කික ප්‍රකාශයකට සැමවිට ගත හැක්කේ සත්‍ය(true) සහ අසත්‍ය(false) යන අගය දෙක පමණි. මෙම අගය සත්‍ය විට ඒ සමග ඇති විධානය ක්‍රියාත්මක වේ.

අපි bmi අගය 30 ට වඩා විශාල විට You are fat යන වැකිය පරිගණක තිරයේ සටහන් කල යුතු වෙමු. ඒබැවින් අපගේ තාර්කික ප්‍රකාශය වනු යේ bmi>30 යන්නයි. එම ප්‍රකාශය සත්‍ය විට ක්‍රියා කල යතු විධානය වන්නේ print "You are fat" යන්නය. පාලක ප්‍රකාශය, තාර්කික ප්‍රකාශය සහ ක්‍රියා කල යුතු විධානය පයිතන් වලදී if bmi>30 : print "You are fat"ලෙස සදහන් කල හැකිය. දැන් මෙම ප්‍රකාශනය රෑප සටහන 3.6 දැක්වෙන පරිදි bmi.py පරිගණක ක්‍රමලේඛයේ සටහන් කරන්න.

එම පරිගණක ක්‍රමලේඛය නැවත ක්‍රියාත්මක කල විට, රූප සටහන 3.6 දැක්වෙන පරිදි පයිතන් මෙහෙයවුම් පැනලය ක්‍රියාත්මක වී, ඔබගේ උස සහ බර ලබා ගෙන, bmi අගය 30 ට වැඩිනම් ඔබ තරබාරු යැයි පවසනු ඇත.

රෑපසටහන 3.6 - ඔබ තරබාරුය

ඔබගේ සිත කියවා සිතේ ඇති සංඛ්‍යවක් දැන ගැනීමට හැකි පයිතන් පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් දැන් අපි ලියමු. එම ක්‍රමලේඛය රෑප සටහන 3.7 මඟින් දැක්වේ. මෙය සරල ගණිත විජ්ජාවකි. පුරුදු පරිදි එම ක්‍රමලේඛය idle මුදෘකාංගය භාවිතයෙන් සටහන් කර programs යොමුව  තුල yourNumber.py ලෙස ගබඩා කර ගන්න. ප්‍රථමයෙන් එම ක්‍රමලේඛය ඔබට සංඛ්‍යවක් සිතන ලෙස පවසනු ඇත. පසුව මෙම ක්‍රමලේඛය එම සංඛ්‍යව දෙකෙන් ගුන කර, 10 එකතු කර, නැවත දෙකෙන් බෙදා උත්තරය පමනක් ලබා දෙන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත. ඔබ උත්තරය පරිගණකයට ඇතුලත් කල පසු, පරිගණකය ඔබ සිතූ සංඛ්‍යව නිවැරදිව පවසනු ඇත.

මෙම ගණිත විජ්ජාවේ දී, අවසානයට ලබා දේන සංඛ්‍යාවෙන් 5ක් අඩු කල පසු ඔබ සිතූ සංඛ්‍යව ලැබේ. මෙයට අදාල විධාන පයිතන් ක්‍රමලේඛය තුල සටහන්ව ඇති බව ඔබට පෙනේ. මෙම පයිතන් ක්‍රමලේඛය මිතුරන් ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක කර ඔවුන් පුදුමයට පත් කරන්න.

රෑප සටහන 3.7- සිතූ සංඛ්‍යව පැවසීම

දැන් ඔබ සිතූ සංඛ්‍යව ඔත්තේ සංඛ්‍යවක් ද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යවක් ද කියා පැවසීමට පයිතන් කැමතිය. දෙන ලද සංඛ්‍යවක් ඔත්තේ සංඛ්‍යවක් ද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යවක් ද කියා දැන ගත හැක්කේ කෙසේද? ඉරට්ටේ සංඛ්‍ය යනු දෙකෙන් බෙදූ පසු කිසිවක් ඉතිරි නෝවන සංඛ්‍යා වේ. සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකින් බෙදූ පසු ඉතිරි අගය ලබා ගැනීමට % යන මෙහෙයවුම් ලකුණ භාවිතා කරයි. එනම් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා සදහා yourNumber%2 අගය 0 ට සමාන විය යුතුය. මෙය තාර්කික ප්‍රකාශයක් ලෙස yourNumber%2==0 ලෙස ලිවිය හැකිය.

එනම් සමාන වේ දැයි සැසදීම == යන මෙහෙයවුම් ලකුණින් සිදුවේ. මෙයට පාලන විධානය ද සම්බන්ධ කල විට if yourNumber%2==0 :  print "Even Number : ", yourNumber, ලෙස ලිවිය හැකිය. මෙමගින්, "දෙන ලද සංඛ්‍යව දෙකෙන් බෙදූ පසු කිසිවක් ඉතිරි නොවුනහොත්, "Even Number : යන වැකිය සමඟ දෙන ලද සංඛ්‍යව පරිගණක තිරයේ සටහන් කරන්න" යන උපදෙස පරිගණකයට ලබා දේ.

රෑපසටහන 3.8- ඔත්තේ සංඛ්‍යවක් දැයි පැවසීම

රෑපසටහන 3.8 දැක්වෙන පරිදි yourNumber.py පයිතන් ක්‍රමලේඛයට ඉහත විධානය ඇතුලත් කර නැවත ක්‍රියාත්මක කරමු. ඔබ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යවක් සිතූ විටදී Even Number යන වැකිය පරිගණක තිරයේ සටහන් වනු ඇත. ඔබ ඔත්තේ සංඛ්‍යවක් සිතූ විටදී කිසිවක් තිරයේ සටහන් නොවනු ඇත.  

ඔබ ඔත්තේ සංඛ්‍යවක් සිතූ විටදී Odd Number යන වැකිය සටහන් කල යුතු නම් දිය යුතු විධානය කුමක් ද? එය if yourNumber%2!=0 : print "Odd Number", yourNumber වේ.

සමාන වේ දැයි සැසදීම == යන මෙහෙයවුම් ලකුණින් සිදුවන අතර අසමාන වේ දැයි සැසදීම != යන මෙහෙයවුම් ලකුණින් සිදුවේ. == සහ != යන මෙහෙයවුම් ලකුණු තාර්කික මෙහෙයවුම් ලකුණු ලෙස හැදින්වේ. මෙම තාර්කික මෙහෙයවුම් ලකුණු දෙකට අමතරව විශාල දැයි සැසදීමට > යන තාර්කික මෙහෙයවුම් ලකුණ ද, කුඩා දැයි සැසදීමට < යන තාර්කික මෙහෙයවුම් ලකුණ ද, විශාල සහ සමාන දැයි සැසදීමට >=  යන තාර්කික මෙහෙයවුම් ලකුණ ද, කුඩා සහ සමාන දැයි සැසදීමට <= යන තාර්කික මෙහෙයවුම් ලකුණ ද පයිතන් භාවිතා කරයි.Copyright © Kasun De Zoysa 2015

4. පාලන ප්‍රකාශ


පරිගණක ක්‍රමලේඛනයක ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කරණ විධානයන්ට පාලන ප්‍රකාශ යැයි කියමු. බොහෝ පරිගණක භාෂා වල භාවිතා වන සරලම පාලන ප්‍රකාශය if condition වේ. if භාවිතයේන් දෙන ලද සංඛ්‍යවක් ඔත්තේ ද, ඉරට්ටේ දැයි දැන ගත හැකි පයිතන් ක්‍රමලේකයක් අපි සෑදුවෙමු. අපි දැන් if පාලන විධානය සමඟ භාවිතා වන else පාලන විධානය හදූනා ගනිමු. දෙන ලද පාලන ප්‍රකාශනයක අගය සත්‍ය විට දී යම් කාර්යයක් ද අසත්‍ය විට දී තවත් කාර්යයක් ද ක්‍රියාත්මක කල යුතු නම්, if සමඟ else පාලන ප්‍රකාශය භාවිතයට ගත හැකිය.
රෑපසටහන 4.1 - ඉරට්ටේ සහ ඔත්තේ සංඛ්‍යා හදුනා ගැනීම

දෙන ලද සංඛ්‍යවක් ඔත්තේ ද, ඉරට්ටේ දැයි දැන ගත හැකි පයිතන් ක්‍රමලේඛය if සහ else පාලන ප්‍රකාශ සමඟ භාවිතා කල හැකි ආකාරය රෑපසටහන 4.1 මඟින් පෙන්වා දී තිබේ. කලින් හදුන්වාදුන් පරිගණක ක්‍රමලේඛයේ ඇති if ප්‍රකාශ දෙක වෙනුවට, if සහ else පාලන ප්‍රකාශ මෙහි දී භාවිතා කර තිබේ. තාර්කික ප්‍රකාශනයේ අගය සත්‍ය විට, if සමඟ ඇති ප්‍රකාශනය ද, අසත්‍ය විට else සමඟ ඇති ප්‍රකාශනය ද ක්‍රියාත්මක වේ.

if හෝ else සමඟ ඇති ප්‍රකාශන පයිතන් හදුනා ගන්නේ අනුච්ඡේදනය මගිනි. අනුච්ඡේදනය යනු, එකම කොටසට අයත් ප්‍රකාශන එකම තීරුවෙන් ආරම්භ කිරීමය. if ප්‍රකාශය අරම්භ කර ඇති ස්ථානයට මදක් දකුණු පසට වන්නට අනෙකුත් ප්‍රකාශය අරම්භ කිරීමෙන්, එය if සමඟ බැදී ඇති බව පවසයි. මෙලෙස if සමඟ බැදී ඇති ප්‍රකාශන, if සමඟ ඇති තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය විට පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ. if සමඟ ඇති තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය අසත්‍ය විට ක්‍රියාත්මක වනුයේ else සමග ඇති ප්‍රකාශනයයි. else සමඟ ඇති ප්‍රකාශනය, else පාලන ප්‍රකාශයට මදක් දකුණු පසට වන්නට සටහන් කර තිබේ.

දැන් අපි නැවතත් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) ගනණය කල bmi.py පරිගණක ක්‍රමලේඛය දෙසට හැරෙමු. ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකයේ (BMI) අගය 18.5 ට අඩු නම් ඔබ මන්දපෝෂනයෙන් පෙලේ. එය 18.5 සහ 25 අතර ඇතිනම් ඔබට සාමාන්‍ය සිරුරක් තිබේ. එය 25 සහ 30 අතර ඇතිනම්‍ ඔබට බර වැඩි සිරුරක් තිබේ. BMI අගය 30 ට වැඩි නම් ඔබ ස්තූලථාවයෙන් පෙලේ.

අපි දැන් කලින් සාදන ලද bmi.py පරිගණක ක්‍රමලේඛය, ඔබට ඇත්තේ කුමනාකාර සිරැරක් දැයි කිව හැකි වන ලෙස වැඩි දියුනු කරමු. ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි, මෙම පරිගණක ක්‍රමලේකය මඟින් සැසදිය යුතු BMI අගය පරාස හතරක් තිබේ. if සහ else විධාන වලදී සැසදිය හැක්කේ තාර්කික ප්‍රකාශන දෙකක් පමණි. තාර්කික ප්‍රකාශන දෙකකට වැඩි ගණනක් සැසදීමට අවශ්‍ය විට, if, elif සහ else පාලන විධාන භාවිතයට ගත යුතුවේ. තාර්කික ප්‍රකාශන දෙකට වැඩි ගණනක් සැසදිය යුතු නම් අපි elif පාලන විධනය භාවිතා කරමු. ඔබට ඇත්තේ කුමනාකාර සිරැරක් දැයි නිගමනය කිරීම සදහා, elif පාලන විධානය භාවිතයට ගෙන ඇති පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් රෑපසටහන 4.2 මඟින් දැක්වේ.
රෑපසටහන 4.2 - ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය

මෙහි දී ප්‍රථමයෙන් bmi අගය 18.5 ට අඩු දැයි පරීක්ෂා කර තිබේ. එය 18.5 ට අඩු නම් "You are considered underweight. " යන වැකිය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි. එසේ නොමැති විට දී, bmi අගය 25 ට අඩු දැයි පරීක්ෂා කර තිබේ. එය 25 ට අඩු නම් "You are fine." යන වැකිය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි. ඉන් පසුව bmi අගය 30 ට අඩු දැයි පරීක්ෂා කර තිබේ. එය 30 ට අඩු නම් "You are considered overweight. " යන වැකිය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි. අවසානයේ දී "You are considered obese." යන වැකිය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි. මෙම පරිගණක ක්‍රමලේඛය භාවිතා කර ඔබ සහ ඔබේ මිතුරන්ට ඇත්තේ කවරාකාර සිරුරක් දැයි නිගමනය කරන්න.

ඔබ පාසලේ දී ගූණන වගුව හෙවත් චක්කරය හදාරා තිබේ. යමෙකු ඔබගෙන් 3 වරක් චක්කරය ඇසුව හොත් එය ඔබට පහසුවේන් කිවිය හැක. යමෙකු ඔබගෙන් 13 වරක් චක්කරය ඇසුව හොත් ඔබට එය පහසුවේන් කිව නොහැක. ඔබ කැමති ගුණන වගුවක් පයිතන් ක්‍රමලේකයක් මගීන් දැන් අපි පරිගණක තිරයේ සටහන් කරමු.

මේ සදහා ප්‍රථමයෙන් ලබා ගත යුත්තේ කූමන ගූණන වගුව දැයි පයිතන් විමසයි. එය x=input("Enter a number:") විධානය මගීන් සිදුකල හැකි බව දැන් ඔබ දනී. ඔබ ලබා දෙන සංඛ්‍යව x විචල්‍යයේ ගබඩා වේ. දැන් අපි x*1, x*2, x*3 .. x*9 යන ප්‍රකාශන වල අගයන් තිරයේ සටහන් කර ගත යුතුය. මේ සදහා print x*1, print x*2, print x*3 .. print x*9 ලෙස ප්‍රකාශන නමයක් දිය හැක. මෙම ප්‍රකාශන සියල්ල එකි නෙකට වෙනස් වනුයේ අවසානයට ඇති සංඛ්‍යව මඟිනි. පරිගණක ක්‍රමලේඛනයේ දී, මෙලෙස ප්‍රකාශන නමයක් ලියනු වෙනුවට, එක් ප්‍රකාශනයක් පමනක් ලියා අවසානයට ඇති සංඛ්‍යව වෙනස් කරමින් නමවරක් ක්‍රියාත්මක කල හැකිය. ඒ සදහා අපි for යන පාලන විධානය භාවිතා කරමු.

පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ දී for number in range(1,10): ලෙස මෙම විධානය භාවිතා කරයි. range(1,10) විධානය 1 සිට දහය දක්වා ඇති සංඛ්‍යා ලබා දේ. 1 සිට 100 දක්වා ඇති සංඛ්‍යා range(1,100) විධානය මඟින් ලබා ගත හැක. for විධානය භාවිතයේ දී මෙලෙස ලබා දෙන සංඛ්‍යා number යන විචල්‍යයට එකින් එක ආදේශ වේ. එනම් ඉහත ඇති for විධානය ආරම්භයේ දී number යන විචල්‍යයේ අගය 1 වේ. ඉන් පසුව පයිතන් for පාලන විධානය සමග බැදී ඇති අනෙකුත් ප්‍රකාශන ක්‍රියාකරවයි.
රෑපසටහන 4.3- ගුනණ වගුව

දැන් අපි රෑපසටහන 4.3 හි දැක්වෙන පරිදි for පාලන විධානය සමග print x*number යන ප්‍රකාශනය ලබා දෙමු. මෙහි දී ප්‍රථමයෙන් number යන විචල්‍යයට අගය එක ආදේශ කර print x*number යන ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක වේ. x සදහා අප ලබා දුන් අගය 3 නම්, ප්‍රථිපලය ලෙස 3 පරිගණක තිරයේ සටහන් වේ. ඉන් පසුව number යන විචල්‍යයට අගය 2 ආදේශ කරමින් print x*number යන ප්‍රකාශනය නැවත ක්‍රියාත්මක වී, ප්‍රථිපලය ලෙස 6 පරිගණක තිරයේ සටහන් වේ. මෙලෙසම number යන විචල්‍යයට අගය 3 ආදේශ කරමින් print x*number යන ප්‍රකාශනය නැවත ක්‍රියාත්මක වී, ප්‍රථිපලය ලෙස 9 පරිගණක තිරයේ සටහන් වේ. for පාලන විධානය ඒ සමග සම්බන්ධ කර තිබෙන print x*number යන ප්‍රකාශනය,  number යන විචල්‍යයට ගත හැකි සෑම අගයක් සදහාම නැවත නැවත ක්‍රියා කරවයි. මෙම උදාහරණයේ දී number යන විචල්‍යයට ගත හැකි අවසාන අගය 9 බැවින්, අවසානයට 27 පරිගණක තිරයේ සටහන් වේ.

දැන් අපි අවසාන අගයට අමතරව, 3*1=3, 3*2=6 .. 3*9=27 ලෙස පරිගණක තිරයේ සටහන් කරන්නේ කෙසේ ද? ඒ සදහා  print x*number යන ප්‍රකාශය  print x,'*',number,'=',x *number ලෙස වෙනස් කල යුතු වේ. මෙම ප්‍රකාශය ප්‍රථමයෙන් x විචල්‍යයේ අගය ද, දෙවනුව * ලකූණ ද, තුන්වනුව number විචල්‍යයේ අගය ද, හතර වනුව = ලකුණ ද, අවසානයට x*number යන ප්‍රකාශනයේ අගය ද පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි. එබැවින් රෑපසටහන 4.4 දැක්වෙන පරි දි දෙන ලද ඕනෑම අගයක් සදහා අදාල ගුණන වගුව ලබා ගත හැකි වේ.

රෑපසටහන 4.4 ගුනණ වගුව නැවතත්
පාසලේ දී චක්කරය පාඩම් කල ඔබ බක චක්කරය ගැන අසා තිබේ ද? රාත්‍රි කාලයට ගෙම්බන් මෙම බක චක්කරය පාඩම් කරනු ඔබ අසා ඇතුවාට සැක නැත. මිතුරන් විනෝදය සදහා විමසන බක චක්කරයේ දී බක*1=බක, බක*2=බකබක, බක*3 = බකබකබක වේ.  දැන් අපි බක චක්කරය ලබා ගැනීම සදහා පයිතන් ක්‍රමලේකයක් ලියමු. වචනයක් මත * යන මෙහෙයවුම් ලකූණ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ඔබට මතක නම් for පාලන විධානය ද භාවිතයට ගැනීමෙන් ඔබට බක චක්කරය ලබා ගත හැක.
රෑපසටහන 4.5 - බක චක්කරය

බක චක්කරය සටහන් කරණ පරිගණක ක්‍රමලේඛය රෑපසටහන 4.5 මඟින් දැක්වේ.  එම පරිගණක ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කර එහි ක්‍රියාකරිත්වය කෙලෙස සිදුවේ දැයි වටහා ගන්න.  ඔබේ මිතුරන්ටත් බක චක්කරය පෙන්වා විනෝද වන්න.


  


Copyright © Kasun De Zoysa 2015

5. ශ්‍රිතය

පරිගණක ක්‍රමලේඛනයේ දී දෙන ලද ප්‍රකාශන හෝ විධාන කිහිපයක එකතුවකින් ශ්‍රිතයක් (function) හෙවත් ක්‍රියාවක් සෑදේ. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රිතයකට ආදාන දත්ත එකක් හෝ කිහිපයක් පවතින අතර ඒවා ශ්‍රිතය ආරම්භයේ දී ලබා දිය යුතු වේ. එම ආදාන දත්ත මත ශ්‍රිතය තුල ඇති විධාන සහ ප්‍රකාශන ක්‍රීයාතාමක වී අවසානයේ දී ප්‍රතිධාන දත්තයක් ලබා දේ. එකම ආදාන දත්ත සදහා ශ්‍රිතයක් සෑම විටම එකම ප්‍රතිධාන දත්තය ලබා දේ. දැන් අපි පයිතන් භාවිතයෙන් ශ්‍රිතයක් ගොඩනගමු.

අපි ඍජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය ශ්‍රිතයක් මඟින් ලබා ගනිමු. ඍජුකෝණාස්‍රයේ දිග පලලින් ගුන කිරීමෙන් එහි වර්ගඵලය ලබා ගත හැකිය. ඒසේ නම් ඍජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය ගණනය කරනු ලබන ශ්‍රිතයේ ආදාන දත්ත  දිග සහ පලල වන අතර ප්‍රතිධාන දත්තය වර්ගඵලය වේ.

රෑපසටහන 5.1 - ඍජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය
රෑපසටහන 5.1 මඟින් දැක්වෙන පරිදි,  def areaOfRectangle(width,height): විධානය මඟින් මෙම ශ්‍රිතය පයිතන් වලට හදුන්වා දේ. ශ්‍රිතයක් හදූන්වාදීම def විධානයෙන් ආරම්භවන අතර එය : ලකුණින් අවසාන වේ.  def විධානයට පසුව ඇත්තේ ශ්‍රිතයේ නමය. මේ සදහා කැමති නමක් භාවිතා කල හැක. හැකි සෑම විටම ශ්‍රිතයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට ගැලපෙන නමක් භාවිතා කරන්න. අපි ඍජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය ගණනය කරණ ශ්‍රිතය areaOfRectangle ලෙස නම් කරමු. ශ්‍රිතයේ නමට පසුව ආදාන දත්ත වරහන් තුල දී ඇත. මෙම ශ්‍රිතය width සහ heigth ලෙස හැදින්වෙන ආදාන දත්ත දෙකක් ලබා ගනියි.

ශ්‍රිතයේ නම සහ ආදාන දත්ත හදුන්වා දුන් පසු, එයට පහලින් මදක් දකුණු පසට වන්නට ශ්‍රිතයට අයත් විධාන සහ ප්‍රකාශන ලබා දිය හැක. රෑපසටහන 5.1 මඟින් දැක්වෙන පරිදි, මෙම ශ්‍රිතය a=width*height සහ return a යන ප්‍රකාශයෙන් සහ විධානයෙන් සමන්විත වේ. a=width*height යන ප්‍රකාශය වර්ගඵලය ගණනය කර, එම අගය a යන විචල්‍යයට ආදේශ කරයි. ශ්‍රිතයක කාර්යය අවසානයේ දී, ප්‍රතිධාන දත්තය ලබා ගැනීම සදහා අපි return යන විධානය භාවිතා කරමු. return විධානය ඒ සමඟ ඇති විචල්‍යය හෝ ප්‍රකාශයේ අගය ප්‍රතිධාන දත්තය ලෙස නැවත ලබා දේ. මෙම උදාහරණයේ දී, retrurn වලට පසුව ඇත්තේ a විචල්‍යය බැවින්, ප්‍රතිධාන දත්තය ලෙස a විචල්‍යයේ අගය ලබා දේ. ශ්‍රිතයේ ඇති a=width*height සහ return a යන ප්‍රකාශයන් වෙනුවට return  width*height යන තනි ප්‍රකාශනය වුවද භාවිතා කල හැකිය.

දැන් මෙම ශ්‍රිතය ක්‍රීයාත්මක කරවන අයුරු හදුනා ගනිමු. මේ සදහා එම ශ්‍රිතයේ නම සමඟ ආදාන දත්ත ලබා දිය යුතුවේ. ශ්‍රිතය ක්‍රියාත්මක වූ පසු ලබා දෙන ප්‍රතිධාන දත්තය පරිගණක තිරය් සටහන් කිරීමට හෝ වෙනත් විචල්‍යකට ආදේශ කිරීමට හැකිය. ඒ අනුව areaOfRectangle ශ්‍රිතය area=areaOfRectangle(width=24,height=10) ලෙස ක්‍රියා කරවිය හැකිය.  මෙහි දී 24 සහ 10 යන ආදාන දත්ත, ශ්‍රිතයේ ඇති width සහ height යන විචල්‍ය දෙකට පිළිවලින් ආදේශ වේ. ශ්‍රිතය තුලදී, දෙනු ලැබූ ආදාන දත්ත භාවිතා කර, a=width*height යන ප්‍රකාශය මඟින් වර්ගඵලය ගණනය කරයි. එම අගය return a ප්‍රකාශය මඟින් ප්‍රතිධාන දත්තය ලෙස නැවත ලබා දේ. ශ්‍රිතයේ කාර්යය අවසානයේ දී, ලැබෙන ප්‍රතිධාන දත්තය area යන විචල්‍යයට ආදේශ වේ. පසුව ඇති print විධානය එම අගය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි.
රෑපසටහන 5.2 - දිග සහ පලල යතුරු පුවරුව මඟින ලබා ගැනීම

අපි දැන් ඕනෑම ඍජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය මෙම ශ්‍රිතය ආධාරයෙන් ගණනය කරමු. ඒ සදහා ඍජුකෝණාස්‍රයේ දිග සහ පලල යතුරු පුවරුව මඟින් ලබා ගනිමු. යතුරු පුවරුව මඟින් දිග සහ පලල ලබා ගැනීමට input විධානය භාවිතා කරමු. පසුව එම අගයන් areaOfRectangle ශ්‍රිතයට ලබා දී වර්ගඵලය ගණනය කරමු. මේ සදහා සකසන ලද පරිගණක ක්‍රමලේඛය රෑපසටහන 5.2 මඟින් නිරෑපනය වේ.

රෑපසටහන 5.3 - සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය

අපි දැන් areaOfRectangle ශ්‍රිතය භාවිතා කර සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය සෙවීම සදහා areOfSquare ලෙස ශ්‍රිතයක් ගොඩනගමු. දිග සහ පලල සමාන ඍජුකෝණාස්‍රයක්, සමචතුරස්‍රයක් ලෙස හැදින්වේ. එබැවින් රෑපසටහන 5.3 දැක්වෙන පරිදි areaOfRectangle ශ්‍රිතයේ දිග සහ පලල සදහා එකම අගය ලබා දීම තුලින් සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය ලබාගත හැකිය.

len=input("Length :") විධානය මඟින් සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග ලබා ගෙන, එම අගය සමග areOfSquare ශ්‍රිතය ක්‍රියාත්මක කරමු.  area=areaOfSquare(length=len) ප්‍රකාශය එම ශ්‍රිතය ක්‍රියාකරවා සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය area විචල්‍යයට ආදේශ කරයි. areaOfSquare ශ්‍රිතය තුල return විධානය සමග  areaOfRectangle ශ්‍රිතය ක්‍රියාකරවා තිබේ. එම ශ්‍රිතය ක්‍රියාකර වීමේ දී, areaOfRectangle(width=length,height=length) ලෙස, දිග සහ පලල යන ආදාන දත්ත දෙක සදහාම එකම අගය ලබා දී තිබේ. මෙම සරල උදාහරණය ශ්‍රිතයක් සෑදිම සදහා තවත් ශ්‍රිතයක් යොදාගත හැකි අන්දම පැහැදිලි කර දේ.

බිත්තියක තීන්න ආලේප කිරීම සදහා වර්ග මීටරයකට රුපියල් දහසක් වැය වේ. පැත්තක දිග මිටර 1.7 වන සමචතුරස්‍රාකාර සිදුරක් ඇති, දිග සහ උස පිළිවලින් මිටර 4.1 ක් සහ 2.3 වන බිත්තියක තීන්ත ආලේප කිරීමට කොපමන මුදලක් වැය වේද? ඉහත සාදන ලද ශ්‍රිතයන් භාවිතා කර මෙම ගැටලුව විසදීම සදහා පයිතන් පරිගණක ක්‍රමලේකයක් ලියන්න. මේ සදහා ඔබ ප්‍රථමයෙන් බිත්තියේ තීන්න ආලේප කල යුතු කොටසේ වර්ගඵලය සොයාගත යුතුය. ඒ සදහා බිත්තියේ මුලු වර්ගඵලයෙන්, සිදුරේ වර්ගඵලය අඩුකල යුතුය. වැය වන මුදල වනුයේ වර්ගඵලය*රු. 1000.00 වේ.

අපි දැන් ඔබ ලියූ ක්‍රමලේඛය රෑපසටහන 5.4 සමඟ සසදමු. මෙම ක්‍රමලේඛයේ,  තීන්න ආලේප කල යුතු කොටසේ වර්ගඵලය area=areaOfRectangle(width=4.1,height=2.3) - areaOfSquare(length=1.7) යන ප්‍රකාශය මගින් ලැබේ. print "Painting Cost = Rs. ",area*1000 විධානය, වැය වන මුදල ගණනය කර, එම අගය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි.

රෑපසටහන 5.4 - තීන්ත ආලේප කිරම සදහා වැයවන මුදල සෙවීම

මෙවන් සරල ගණිත ගැටලු ශ්‍රිතයන් භාවිතයෙන් පහසුවෙන් විසදීමට ඔබට හැකිය.

එකේ සිට දෙන ලද සංඛ්‍යවක් දක්වා ඇති සෑම සංඛ්‍යවකම එකතුව ලබා ගත හැකි ශ්‍රිතයක් දැන් ලියමු. මෙම ශ්‍රිතයේ ආදාන දත්තය වනුයේ, දෙන ලද සංඛ්‍යවය. අපි එය 5 යැයි සිතමු. එහි දී මෙම ශ්‍රිතයේ ප්‍රතිදාන දත්තය විය යුත්තේ 5+4+3+2+1 හී අගයයි.

මෙම ශ්‍රිතය def sum(number): ලෙස පයිතන් වලට හදුන්වා දිය හැක. පසුව ශ්‍රිතය තුල දී 5 සිට 1 දක්වා වන සංඛ්‍ය එකින එක එකතු කල යුතු වේ. ඒ සදහා while පාලන ප්‍රකාශය හෙවත් while ලූපය භාවිතා කරමු. රෑපසටහන 5.5 දැක්වෙන පරිදි while ලූපය සමඟ තාර්කික ප්‍රකාශයක් භාවිතා කර තිබේ. එම තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය විට දී ඒ සමඟ ඇති විධාන හෝ ප්‍රකාශ නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වේ. මෙලෙස නැවත නැවත ක්‍රියා කිරීමේ දී, තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය අසත්‍ය වුවහොත්, පයිතන් ඒ සමඟ ඇති විධාන සහ ප්‍රකාශන ක්‍රීයත්මක වීම අත්හිටුවයි.

අපි මෙම උදාහරණයේ while (number>0): ලෙස while ලූපය හදුන්වා දී ඇත. මෙහි ඇති තාර්කික ප්‍රකාශය වන්නේ number>0 යන්නය. එනම් number විචල්‍යයේ අගය 0 ට වැඩි නම් ඒ සමඟ ඇති ප්‍රකාශ ක්‍රියාත්මක වේ. while ලූපය සමඟ ඇති ප්‍රකාශ අනුච්චෙදනය මඟින් හදුනාගත හැකිය. මෙම while ලූපය සමඟ සම්බන්ධව ඇත්තේ sum=sum+number සහ number=number-1 යන ප්‍රකාශ දෙකය. while ලූපය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම sum විචල්‍යය් අගය 0 ලෙස හදුන්වා දී තිබේ. ආරම්භයේ දී number විචල්‍යයේ අගය 5 නම්, තාර්කික ප්‍රකාශය සත්‍ය වන බැවින්, while ලූපය තුල ඇති ප්‍රකාශ දෙක ක්‍රියා කරයි. මෙහි දී ප්‍රථමයෙන් sum+number ප්‍රකාශය ක්‍රියා කරණ අතර, sum විචල්‍යයේ අගය 0 සහ number විචල්‍යයේ අගය 5 බැවින් sum+number ප්‍රකාශනයේ අගය 5 වේ. මෙම අගය නැවත sum විචල්‍යයට ආදේශ වේ. පසුව ඇති ප්‍රකාශය number විචල්‍යයේ අගය 1 කින් අඩු කර එය නැවත number විචල්‍යයටම ආදේශ කරයි.

රෑපසටහන 5.5 - සංඛ්‍ය පෙලක එකතුව ලබා ගැනීම
පසුච පයිතන් while ලූපය සමඟ ඇති තාර්කික ප්‍රකාශය ක්‍රියා කරවයි. number විචල්‍යයේ අගය 4 බැවින් තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය වේ. එබැවින්, while ලූපය සමඟ ඇති විධාන නැවත ක්‍රියා කරයි. මෙහි දී sum විචල්‍යයේ අගය 5 ද number විචල්‍යයේ අගය 4 ද වන බැවින්, sum+number විචල්‍යයේ අගය 9 වේ. මෙම අගය sum විචල්‍යයට ආදේශ වි එහි අගය 9 ලෙස වෙනස් වේ. පසුව ඇති  number-1 ප්‍රකාශනය මඟින් number විචල්‍යයේ අගය 3 බවට පත්වේ.

මෙහි දී ද තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය බැවින්, while ලූපය නැවත ක්‍රියාමක වේ. මෙලෙස තුන්වන වර ක්‍රියාත්මක වීමේ දී, sum විචල්‍යයේ අගය 12 වන අතර number විචල්‍යයේ අගය 2 වේ. මෙහි දී ද තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය බැවින් while ලූපය හතර වන වරට ද ක්‍රියා කරයි. හතරවන වර ක්‍රියාත්මක වීමේ දී, sum විචල්‍යයේ අගය 14 වන අතර number විචල්‍යයේ අගය 1 වේ. මෙහි දී ද තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය නැවතත් සත්‍ය බැවින් while ලූපය පස්වන වන වරට ද ක්‍රියා කරයි. පස්වන වර ක්‍රියාත්මක වීමේ දී, sum විචල්‍යයේ අගය 15 වන අතර number විචල්‍යයේ අගය 0 වේ. එවිට (number>0) යන තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය අසත්‍ය බැවින්, පයිතන් while ලූපය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවයි.

while ලූපය ක්‍රියාත්මක වීම අවසන් වූ විට දී, ඉන් පසුව ඇති return sum විධානය sum විචල්‍යයේ අගය ප්‍රතිදාන දත්තය ලෙස ලබා දේ. මෙම උදාහරණයේ දී ශ්‍රිතය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නෙ x=sum(5) යන ප්‍රකාශයයි. මෙහි දී ශ්‍රිතයේ ප්‍රතිදාන දත්තය x විචල්‍යයට ආදේශ වේ. එනම් ශ්‍රිතයේ අගය වන 15 හෙවත් 1 සිට 5 දක්වා වන සංඛ්‍ය වල එකතුව x විචල්‍යයට ලැබේ. අවසානයට ඇති print x විධානය එම අගය පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි. 1 සිට 100 දක්වා වන සංඛ්‍ය වල එකතුව ලබා ගැනීමට ඔබ කුමක් කල යුතුද? ඒ සදහා x=sum(100) ලෙස මෙම ශ්‍රිතය ක්‍රියා කරයුතු බව ඔබට වැටහෙහු ඇත.
රෑපසටහන 5.6 - සංඛ්‍යවක ඉලක්කම් සියල්ලේ එකතුව ලබාගැනීම

අපි දැන් දෙන ලද සංඛ්‍යවක ඇති ඉලක්කම් එකින් එක එකතු කිරීමට ශ්‍රීතයක් ලියමු. මෙම ශ්‍රිතයේ ආදාන දත්තය සංඛ්‍යවක් වන අතර ප්‍රතිදාන දත්තය එම සංඛ්‍යවේ ඇති ඉලක්කම් වල එකතුව වේ. මෙම ශ්‍රිතයට ආදාන දත්තය ලෙස 345 ලබා දුන් පසු, ප්‍රතිදාන දත්තය ලෙස ඉලක්කම් වල එකතුව (3+4+5) 12 ලබා දිය යුතුය. රෑපසටහන 5.6 දැක්වෙන පරිදි මෙම ශ්‍රිතය ද while ලූපය භාවිතා කරයි. මෙම while ලූපයේ තාර්කික ප්‍රකාශය number>0 වේ. ආරම්භයේ දී මෙහි අගය සත්‍ය වේ. ඉහත උදාහරණයේ දැක්වෙන පරිදි, එකතුව sum විචල්‍යයේ ගබඩා වන අතර, ආරම්භයේ දී එහි අගය 0 වේ.

ආරම්භයේ දී while සමග ඇති තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය බැවින් ඒ සමග ඇති ප්‍රකාශන තුන ක්‍රියා කරයි. දෙන ලද සංඛ්‍යාවේ එකස්ථානය එම සංඛ්‍යව 10 බෙදූ විට ඉතිරි වන අගයයි. එම අගය ලබා ගැනීම සදහා mod=number%10 ප්‍රකාශය භාවිතා කර තිබේ. mod විචල්‍යයෙහි ගබඩාවන එකස්ථානයෙහි අගය sum=sum+mod ප්‍රකාශය මඟින් sum විචල්‍යයට එකතුවේ. ආරම්භයේ දී 345 ආදාන දත්තය ලෙස ලබා දුන්නේ නම්, mod විචල්‍යයේ අගය 5 වන අතර sum විචල්‍යයේ අගය ද 5 වේ. පසුච ඇති number=number/10 ප්‍රකාශය, දෙන ලද සංඛ්‍යාව 10 බෙදූ විට ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යව එම විචල්‍යයටම ආදේශ කරයි. මෙම ප්‍රකාශය ක්‍රියාකර පසු number විචල්‍යයේ අගය 34 වේ. 

number විචල්‍යයේ අගය 34 විට දී ද, while සමග ඇති තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය බැවින්, ඒ සමග ඇති ප්‍රකාශන තුන නැවත ක්‍රියා කරයි. මෙහි දී එකස්ථානයේ අගය වන 4, mod=number%10 ප්‍රකාශය මඟින් ලැබේ. එම අගය sum=sum+mod ප්‍රකාශය මඟින් sum විචල්‍යයට එකතුවේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, sum විචල්‍යයේ අගය 5 ද mod විචල්‍යයේ අගය 4 ද වන බැවන්, sum=sum+mod ප්‍රකාශය ක්‍රියා කර පසු, sum විචල්‍යයයට අගය 9 ලැබේ. පසුච ඇති number=number/10 ප්‍රකාශය ක්‍රියාකර number විචල්‍යයේ අගය 3 බවට වේ.

number විචල්‍යයේ අගය 3 විට දී ද, while සමග ඇති තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය බැවින්, ඒ සමග ඇති ප්‍රකාශන තුන නැවතත් ක්‍රියා කරයි. මෙහි දී එකස්ථානයේ අගය වන 3, mod=number%10 ප්‍රකාශය මඟින් ලැබේ. එම අගය sum=sum+mod ප්‍රකාශය මඟින් sum විචල්‍යයට එකතුවේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, sum විචල්‍යයේ අගය 9 ද, mod විචල්‍යයේ අගය 3 ද වන බැවන්, sum=sum+mod ප්‍රකාශය ක්‍රියා කර පසු, sum විචල්‍යයයේ අගය ලෙස 12 ලැබේ. පසුච ඇති number=number/10 ප්‍රකාශය ක්‍රියාකර number විචල්‍යයේ අගය 0 බවට වේ.

මෙහි දී, while සමග ඇති තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය අසත්‍ය බැවින්, ඒ සමග ඇති ප්‍රකාශන තුන නැවතත් ක්‍රියාත්මක වීම නවතියි. එවිට ශ්‍රිතයේ අවසානයට ඇති return sum විධානය, sum විචල්‍යයේ අගය ප්‍රතිදාන දත්තය ලෙස ලබා දේ. එනම් 345 යන ආදාන දත්තය සදහා, 12 යන ප්‍රතිදාන දත්තය ලැබේ. මෙම ශ්‍රිතය භාවිතයෙන් ඕනෑම සංඛ්‍යවක ඇති සියලු ඉලක්කම් වල එකතුව ලබාගත හැක. 4583 යන සංඛ්‍යවේ ඇති ඉලක්කම් වල එකතුව ලබා ගත යුතු නම්, x=sum(4583) ලෙස මෙම ශ්‍රිතය ක්‍රියා කරවිය හැකිය. එවිට සියලු ඉලක්කම් වල එකතුව (20) x විචල්‍යයට ලැබේ. 

දැන් අපි මෙම ශ්‍රිතය භාවිතයෙන් ඔබගේ වාසනා අංකය කුමක් දැයි සොයමු. ඔබගේ උපන්දිනය මැයි 25 නම්, ඔබේ වාසනා  අංකය වනුයේ, අංක 3 ය. මෙය ලබා ගන්නේ, ඔබගේ උපන් දිනයේ ඇති ඉලක්කම් තනි ඉලක්කමක් ලැබෙන තෙක් නැවත නැවත එකතු කිරිමෙනි. ඔබගේ උපන්දිනය මැයි(5 වන මාසය) 25 නම්, 5+2+5=12 සහ 1+2=3 ලෙස වාසනා අංකය ගණනය කල හැක. දැන් අපි පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් මඟින් වාසනා අංකය සොයමු. එම ක්‍රමලේඛය රෑපසටහන 5.7 මඟින් දැක්වේ.

රෑපසටහන 5.7 - වාසනා අංකය
එම ක්‍රමලේඛයේ දී, ප්‍රථමයෙන් input විධානය මඟින් පයිතන් ඔබගේ උපන් දිනය විමසයි. ඔබගේ උපන් දිනය මැයි මස 25 වනදා නම්, අපි 525 ඇතුලත් කරමු. ඉන්පසුව ඇති luckyNumber=date ප්‍රකාශය ඔබගේ උපන් දිනය luckyNumber යන විචල්‍යයයට ආදේශ කරයි.

පසුව ඇති while පාලන ප්‍රකාශය හෙවත් while ලූපය, luckyNumber යන විචල්‍යයේ ඇති ඉලක්කම් වල එකතුව සදහා තනි ඉලක්කමක් ලැබෙන තෙක්, ඒවා නැවත නැවත එකතු කරයි. දෙන ලද සංඛ්‍යව 525 නම්, ආරම්භයේ දී luckyNumber>9 යන තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය වේ. එහි දී, ඒ සමඟ ඇති luckyNumber=sum(luckyNumber) ප්‍රකාශය ක්‍රියා කරයි. මෙහි දී sum ශ්‍රිතය ක්‍රීයාත්මක වී, 525 යන සංඛ්‍යවේ ඇති සියලු ඉලක්කම් වල එකතුව වන අංක 12, luckyNumber යන විචල්‍යයට ආදේශ කරයි. මෙහි දී ද, while ලූපය සමඟ ඇති තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය සත්‍ය වේ. එබැවින් නැවත වරක් අංක 12 සමඟ sum ශ්‍රිතය ක්‍රියා කර, luckyNumber විචල්‍යයයට අංක 3 ආදේශ කරයි. මෙම අගය සදහා තාර්කික ප්‍රකාශයේ අගය අසත්‍ය බැවින්, while ලූපය නැවත ක්‍රීයාත්මක නොවේ. අවසානයට ඇති print විධානය ඔබගේ වසනා අංකය වන අංක 3 පරිගණක තිරයේ සටහන් කරයි.

මෙලෙස උපන් දිනය ලෙස, දෙසැම්මර් 25 එනම් 1225 ලබා දුන් විට, වාසනා අංකය ලෙස, අංක 1 ලැබේ. මෙම පරිගණක ක්‍රමලේඛය මඟින් ඔබට මිතුරන් ගේ වාසනා අංකය සොයා දී, ඔවුන් සතුටට පත්කල හැකිය.Copyright © Kasun De Zoysa 2015